Login offertetool Login IKP-tool
Appalti BV: Plesmanstraat 2, 3833 LA Leusden 085-489 88 00 info@appalti.nl

Sluit de kloof tussen sales en marketing

Sluit de kloof tussen sales en marketing

Marketing en sales zijn nu nog vaak losstaande activiteiten en afdelingen binnen sales organisaties. Vanuit de VS is de trend ingezet om ook op de verkoopafdeling steeds meer slimme marketing technologie te gebruiken om daarmee meer deals bij bestaande en nieuwe klanten te scoren. En het is een logische samenwerking: je streeft dezelfde doelen na, groei, omzet en winst. Maar gaat het goed als we ineens sales en marketing met elkaar combineren.

Kopers verwachten een perfecte digital experience als ze iets kopen. Daarbij is een samenwerking tussen de sales en marketing afdeling cruciaal. Daarom is het tijd om de muren tussen marketing en sales af te breken.

Een gestructureerde samenwerking tussen deze afdelingen is noodzakelijk voor betere commerciële resultaten. 

Hoe komt het dat deze muren zo moeizaam gesloopt kunnen worden? Marketing en sales moeten in veel organisaties samen het budget delen dat de directie ter beschikking stelt. Dat zorgt voor veel kritiek vanuit sales op de manier waarop marketing het geld besteedt aan de marketingmix. Voor marketing is het vaak moeilijk om de directe bijdrage aan winst duidelijk te maken. Er is dus aan twee kanten discussie over elkaars accountability, maar samen delen marketing en sales de eindverantwoordelijkheid voor omzet, winst en het marktaandeel.

Wat zouden we kunnen veranderen om samen succesvol te worden?

 • Luister, observeer, filter en spreek dezelfde taal
  Natuurlijk zijn er grote verschillen tussen marketeers en salesmanagers. Het is belangrijk om gebruik te maken van deze verschillen. Je hebt beiden dezelfde uitdaging. Zie dat als je doel.
  Probeer afstemming te bereiken over gebruikte termen zoals, ‘wat is een kwalitatieve lead?’, ‘wie is onze ideale klant?’, ‘welke doelstellingen stellen we vast’, en ‘hoe gaan we dit borgen?’.
 • Definieer de verantwoordelijkheden
  Zorg ervoor dat je taken en verantwoordelijkheden verdeeld. De verantwoordelijkheden moeten duidelijk afgebakend zijn, zodat je elkaar erop kunt aanspreken. Wie is verantwoordelijk voor het (eind) resultaat?
 • Vind de balans tussen korte termijn en lange termijn
  Salesprofessionals willen graag snel resultaat, terwijl een marketingmanager plannen maakt voor langer termijn. Houd in je plan rekening met beide activiteiten.


Marketing is pas succesvol als sales succesvol is. Creëer draagvlak door sales te betrekken bij de implementatie van campagnes en neem daarbij kritiek of input serieus. Sales zorgt in dit proces voor de persoonlijke touch.

Bundel de krachten en werk samen aan de ideale klantbewerking!
Door marketing en sales niet meer te zien als twee aparte afdelingen, maak je binnen je organisatie grote stappen in ontwikkeling. Een complexe verkoopsituatie kan je professioneel aanpakken door de organisatie te onderscheiden op unieke toegevoegde waarde. 

De kracht van deze aanpak zit in de continue wisselwerking tussen marketing en sales. Je kunt steeds verder de diepte in doordat die twee elkaar voeden. De informatie die sales verzamelt over de beslissers, helpt marketing om content te ontwikkelen die deuren opent voor het salesteam. Dat vervolgens weer meer en gedetailleerdere kennis opbouwt van de DMU. Zo kan je marketingcontent, van landingspagina’s tot mailing en video’s, steeds nauwkeuriger personaliseren. Met voor alle betrokkenen bij het koopproces precies de thema’s, pains & gains waarin zíj zich herkennen. Dat is marketing op de vierkante millimeter die gegarandeerd doel treft.

Benieuwd hoe wij deze geïntegreerde aanpak in de praktijk brengen? Lees hier hoe wij dat aanpakken https://www.appalti.nl/diensten/1290-resultaat-door-gerichte-bewerking