Login offertetool Login IKP-tool
Appalti BV: Plesmanstraat 2, 3833 LA Leusden 085-489 88 00 info@appalti.nl

Licht aan het eind van de tunnel…..en hoe nu verder?

Licht aan het eind van de tunnel…..en hoe nu verder?

Na ongeveer een jaar ‘dicht’ te zijn geweest, hebben we nu een 5 stappenplan waarmee we vanaf 28 april stap voor stap ´opengaan´. Toeval of niet, maar tegelijkertijd wordt het beter weer en komen er aangename temperaturen aan. Heerlijk! Eindelijk licht aan het eind van de tunnel.

Een nieuwe lente, een nieuw begin. Iedereen ziet volop kansen. Dit blijkt ook uit het benchmarkonderzoek dat Appalti het afgelopen jaar, Q2 2020 tot en met Q1 2021, heeft uitgevoerd onder commercieel eindverantwoordelijken. Dit om te onderzoeken hoe commercieel eindverantwoordelijken anticiperen op de onzekere economische situatie en vooral hoe zij daarna denken succesvol verder te gaan. 

Hieronder vind je een aantal opvallende resultaten van onze respondenten.


 

Kortom: we verwachten veel en we moeten dingen anders gaan doen om succesvol te blijven of te worden. Welke dingen en hoe?

 

Het afgelopen jaar heeft corona een ongelooflijk heftige impact gehad. Een heftige persoonlijke impact voor mensen die erdoor getroffen zijn en hun naasten. Daarnaast een grote zakelijke impact voor veel bedrijven die plotseling een deel van hun omzet zagen wegvallen. Logisch dus dat bij bedrijven, met name in de eerste helft van het afgelopen jaar, vooral behoefte was aan onmiddellijke commerciële ondersteuning. Dit om ervoor te zorgen dat de commerciële en financiële schade beperkt bleef. We zijn blij dat we hier bij veel bedrijven een flinke steen aan hebben kunnen bijdragen.

Licht aan het eind van de tunnel
Gelukkig is er dan nu licht aan het eind van de tunnel en tijd om het vizier op de toekomst te richten. 

Ons benchmarkonderzoek laat zien dat er voor de komende jaren weer volop kansen worden gezien. Jammer dat de kansen niet altijd voldoende inzichtelijk zijn. Dit komt omdat er vaak onvoldoende aan gestructureerde marktbewerking wordt gedaan. Meestal hebben organisaties nog wel een duidelijke focus op bepaalde markten. Soms is ook bekend welke bedrijven binnen die markten het beste bij die organisatie passen. Een stuk minder bekend is welke doelen en uitdagingen die bedrijven hebben en welke waardeproposities daar het beste bij passen. En dat is natuurlijk wel van belang om de kansen eerst te detecteren en daarna te verzilveren.

Dit wordt nog extra belangrijk als je kijkt naar de top 3 van uitdagingen voor de komende jaren uit ons benchmarkonderzoek:

  1. Het doorontwikkelen van de waardepropositie ten behoeve van de concurrentiepositie
  2. De groei in nieuwe klanten
  3. Behoud of omzetgroei binnen bestaande klanten

En hoe nu verder
Dit vraagt om een andere aanpak. Een groot deel van onze respondenten geeft aan dat ze dingen de komende jaren anders gaat doen. Zo geeft 79% aan dat ze de omvang van de salesorganisatie gaat veranderen en 81% dat ze de inrichting hiervan gaat veranderen. Er wordt dus verder gedacht dan alleen het geven van een training commerciële vaardigheden. Het besef is er! De vraag is: hoe nu verder? Daarvan ontstaat geen eenduidig beeld in het onderzoek.

Dat is begrijpelijk. Er zijn verschillende uitgangssituaties en bijhorende vragen zoals: kan ik investeren om succesvol(ler) te worden? Of moet ik juist kosten besparen en tegelijkertijd succesvol blijven? Daarnaast veranderen de aspecten van het commerciële speelveld continu en steeds sneller. Zo veranderen de eisen die we stellen aan mensen en werkprocessen. Ook wordt de slimme inzet van ICT, social media en content steeds belangrijker. Er is dan ook geen panklare oplossing die door iedereen gekopieerd en gebruikt kan worden.

Resumé
Als je blijft doen wat je deed, krijg je wat je kreeg. Om succesvol te zijn (of te worden) is het belangrijk dat je kiest voor een integrale aanpak waarbij je alle genoemde aspecten betrekt in je keuzes voor de inrichting van je salesorganisatie en voor de organisatie van je salesactiviteiten. Daarna toets je de resultaten van deze keuzes tenminste twee keer per jaar en stelt ze bij als dit nodig is. Alleen zo bereik je duurzaam commercieel succes. Zowel in goede als in slechte economische tijden.

De juiste route voor het beste resultaat
Mogelijk zie jij inmiddels ook dat licht aan het eind van de tunnel en sta je op het punt belangrijke beslissingen te nemen om (nog) succesvol(ler) te worden. Heb je daarbij behoefte aan een deskundige partner die hierover met je spart en je adviseert? Klik dan op onderstaande button voor een kosteloos consult en we nemen deze week nog contact met je op. 

Ook kunnen we, of je nu kunt investeren of moet besparen, een business case voor je bouwen op basis waarvan je de beste keuzes kunt maken.


Neem hier contact met ons op


Appalti heeft in haar meer dan 10-jarige bestaan een bewezen succesvolle methodiek ontwikkeld waarmee wij een juiste balans tussen mensen, content, tooling en processen realiseren. Hiermee ben je in staat om je commerciële slagkracht met 20% te vergroten. Of om tot 40% van je saleskosten te besparen met behoud van commerciële slagkracht. 
Uniek in onze aanpak is dat wij een ROI-garantie afgeven en hiervoor ook verantwoordelijkheid nemen