Login offertetool Login IKP-tool
Appalti BV: Plesmanstraat 2, 3833 LA Leusden 085-489 88 00 info@appalti.nl

Bijna 60% van de salesprofessionals staat weer open voor afleggen fysieke bezoeken

Eerste webinar van Appalti voor salesprofessionals

Bijna 60% van de salesprofessionals staat weer open voor afleggen fysieke bezoeken

Eerste webinar van Appalti voor salesprofessionals

Bijna 60% van de 90 salesprofessionals die voor Pasen meededen aan een webinar van Appalti staan weer open voor het afleggen van fysieke bezoeken. Uiteraard met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Mogelijk heeft dit te maken met het feit dat 67% aangeeft dat videomeetings minder goed werken dan face-to-face afspraken. Tijdens het webinar gaf salesexpert Appalti haar visie op ‘De nieuwe coronawerkelijkheid en sales’. Vrijwel alle deelnemers gaven aan deze periode te gebruiken om achterstanden op tooling, content, processen en mensen bij te werken.

Appalti sprak de afgelopen maand veel salesprofessionals uit haar netwerk en één ding bleek heel duidelijk: vrijwel alle professionals worstelen met dezelfde uitdagingen die deze nieuwe realiteit met zich meebrengt. Reden voor Appalti om te inventariseren wat deze nieuwe coronawerkelijkheid voor sales betekent en hoe je daar mee om kunt gaan. “Wij denken dat het in deze onzekere tijden belangrijk is om zelf in controle te blijven, ondanks de chaos. Dat doen we door met elkaar in gesprek te blijven over sales in de toekomst” aldus Robin Wanders van Appalti.

Analyses, data en tips
Tijdens het webinar werd ingegaan op de salesorganisaties van de toekomst en de impact op de marktbewerkingsaanpak. Ook gaf Appalti een analyse van de economische ontwikkelingen en de doorvertaling (op organisatie-, klant- en gesprekspartnerniveau) naar zowel bestaande als new business. Tevens werd er een visie gegeven op toekomstige salestrajecten en werden er praktische tips gedeeld over hoe salesorganisaties hier mee om kunnen gaan. Het webinar werd afgesloten met een tenderanalyse (van Tenderguide) en een praktische doorkijk naar de 1,5 meter-economie en de daarbij aangepaste salescyclus/buyer journey. 

Stellingen
In het webinar werden diverse stellingen door de deelnemers beantwoord:

  • 57% van de deelnemers staat open om per heden - uiteraard met inachtneming van de RIVM-richtlijnen - weer fysieke bezoeken te plegen. 33% niet;
  • 50% van de deelnemers geeft aan goed in staat te zijn om ‘commercieel’ te kunnen doorwerken;
  • 99% van de deelnemers gebruikt deze periode om achterstanden op tooling, content, processen en mensen bij te werken;
  • 67% van de deelnemers geeft aan dat videomeetings minder goed werken dan face-to-face meetings;
  • 40% van de deelnemers verwacht op sales te moeten gaan besparen, 38% zal op basis van het huidige salesbudget verder gaan;
  • Uit een analyse van Tenderguide blijkt dat aanbestedingen doorgaan en de digitale marktconsultatie voorzichtig opkomt.


Vervolg

Appalti gaat gedurende deze periode frequent meten hoe ‘sales Nederland’ tegen actuele ontwikkelingen aankijkt. “Mochten daar verfrissende inzichten uitkomen, dan gaan we daar mee aan de slag” aldus Robin Wanders. “Het is nu belangrijk om ervaringen te delen en voorzichtig de blik op de toekomst te zetten. Door met elkaar te analyseren, tips te delen en te reflecteren gaan we samen werken aan de nieuwe salesrealiteit.” Meld je aan voor ons sales panel via info@appalti.nl

Aan het webinar deden ruim 90 deelnemers mee van 33 verschillende bedrijven uit verschillende branches, waaronder Flex, Printing, Incasso, IT, Telecom en Recruitment.