Login offertetool
Appalti BV: Plesmanstraat 2, 3833 LA Leusden 085-489 88 00 info@appalti.nl

Onze visie

EVENWICHT IN MENSEN, PROCES, TOOLS EN CONTENT

Sales en bidmanagement dat staat als een huis

Succes in sales en bidmanagement is geen kwestie van geluk, maar van een uitgekiende balans. Dat is onze rotsvaste overtuiging. En hoe sterk organisaties ook kunnen verschillen, deze balans hangt altijd af van vier pijlers die allemaal in harmonie moeten zijn:

  • Mensen
  • Processen
  • Tools
  • Content

Wat Appalti uniek maakt, is dat wij ons richten op alle vier deze pijlers. De ene kan niet zonder de ander. Perfecte offertetools kunnen niet zonder goede content, protocollen verzanden als de rollen onduidelijk zijn of de juiste specialisten ontbreken. Andersom geldt ook: als de vier bouwstenen op orde zijn, versterken ze elkaar en staat er een stevige basis voor succes. Daarom lichten wij het hele bouwwerk door. We kijken samen met klanten waar de behoefte ligt, welke bouwstenen in evenwicht zijn en waar nog stutwerk nodig is. Dáár gaan we aan de slag. Om zo verder te bouwen aan sales en bidmanagement dat staat als een huis.