Login offertetool Login IKP-tool
Appalti BV: Plesmanstraat 2, 3833 LA Leusden 085-489 88 00 info@appalti.nl

Overweeg flexibilisering en outsourcing van (een deel van) je bidmanagement

Overweeg flexibilisering en outsourcing van (een deel van) je bidmanagement

Inmiddels is de economie van ons land in een (voorlopig) lichte recessie beland. Ook op tal van andere fronten dreigt er onzekerheid voor ondernemend Nederland. Het totaal aantal vacatures is voor het eerst in 2 jaar gedaald[1] en investeringstops & kostenbesparingen zullen weer belangrijke pijlers voor organisaties worden.

Toch is de verwachting - van onder andere Gartner - dat vooral in IT en Sales blijvend wordt geïnvesteerd. En dat is logisch omdat digitalisatie, een hogere productiviteit en (meer) verkoop aan de basis staan om als bedrijf, ook in tijden van recessie, goede resultaten te blijven boeken.

In dit blog richt ik me op het salesgedeelte van organisaties en dan met name op het bidmanagement. Want al sinds enige tijd is dit een vakgebied waar je als fatsoenlijke organisatie niet meer zonder kunt. De bidmanagers zijn de nieuwe rocksterren van onze maatschappij. Zij staan aan de basis (om samen met hun team) grote contracten naar binnen te brengen, ongeacht het economische tij.

En dat zien we terug in het aantal vacatures. Alleen al op LinkedIn staan meer dan 80 vacatures open, met een gemiddeld maandsalaris van tussen de € 4.500 en € 6.500,- [2]. Uiteraard met prachtige secundaire arbeidsvoorwaarden om kandidaten te verleiden. En daar zit gelijk het grote probleem: het aantal (beschikbare) bidmanagers blijft ver achter bij het totaal aantal -in loondienst- gezochte nieuwe medewerkers.  

Daarnaast zien organisaties de bidmanager als een alleskunner: signaleren van marktkansen, het maken van strakke planningen, op tactisch en strategisch niveau meedenken, goed kunnen schrijven en het voeren van intern- en extern stakeholdermanagement zijn de meest voorkomende functiewensen in de gestelde vacatures. Kortom, men is op zoek naar “het schaap met de 5 poten”, meestal een onrealistische verwachting versus de mogelijk uiteindelijke invulling.

Wordt het niet eens tijd om een deel van je bidmanagement te flexibiliseren en te outsourcen?

Innovatieve organisaties hebben inmiddels gezien -en ervaren- dat flexibilisering en outsourcing een passende oplossing voor de 2 hierboven geschetste problemen is: het vult het capaciteitsprobleem in en geeft de mogelijkheid om met meerdere specialisten (zoals consultant, tekstschrijver, projectmanager en vormgever) samen de ideale functie in te vullen, zodat iedereen vanuit zijn absolute kracht werkt. Kortom, ook nog eens een betere kwalitatieve invulling. En, niet onbelangrijk, het werk komt nooit gelijkmatig; met flexibilisering heb je capaciteit beschikbaar wanneer jouw organisatie erom vraagt. Steeds meer worden daarom vaste formatieplaatsen en de daarbij horende salarissen beschikbaar gesteld als flexibel en outsourcingsbudget. Uiteindelijk gaat het niet om de specifieke persoon, maar de job die gedaan moet worden. 

En de kosten? Uit diverse van onze business casussen -die wij altijd voorafgaand aan een samenwerking opstellen- blijkt dat flexibilisering en outsourcing meestal ook nog eens bijdragen aan een kostenbesparing (versus een vaste aanstelling).

Geïnteresseerd geraakt? Neem contact met ons op en laat je eens nader informeren door een van onze referenten die deze keuze ook recent hebben gemaakt.

Met hartelijke groeten,

Michiel de Kruijf
Partner bij Appalti

mdekruijf@appalti.nl

 [1] https://nos.nl/artikel/2452470-aantal-openstaande-vacatures-daalt-voor-het-eerst-in-twee-jaar-tijd

[2] Peildatum: vrijdag 2 december 2022