Appalti academie

Appalti gelooft niet alleen in klassieke trainingen maar ook in een afwisseling in online en offline leren. Daarom hebben wij onze eigen Appalti blended learning methode ontwikkeld.

Maatwerk trainingsprogramma

Maatwerk trainingsprogramma

Onze trainingsprogramma’s zijn altijd gebaseerd op maatwerk en in samenwerking met u wordt het exacte trainingsprogramma samengesteld. We kijken hiermee naar mogelijke themabijeenkomsten en werkopdrachten. Op deze manier ontwikkelen wij een leertraject dat naadloos aansluit op uw organisatie en waarin uw doelstelling centraal staat.

Klassikaal, digitaal en praktijkgericht

Klassikaal, digitaal en praktijkgericht

Blended learning staat voor een didactisch gefundeerde aanpak, waarbij klassikale en digitale leervormen geïntegreerd ingezet worden. In combinatie met inhoudelijke expertise en vakbekwame trainers, leiden de trainingen tot een hoger rendement uit ontwikkeltrajecten. De technieken die tijdens de trainingen geleerd worden kunnen snel naar persoonlijke hand aangepast worden en in de praktijk gebruikt worden.

 

E-Learning

Door middel van diverse werkvormen, digitale opdrachten, tussen- en eindtoetsen en verhelderende audio- en videofragmenten werken uw deelnemers aan hun vaardigheden en talenten. Alle theorieën die relevant kunnen zijn voor uw werknemers, zijn verwerkt in de module. De werknemers bepalen zelf wanneer ze aan de module willen werken.

Power sessies

Power sessies

Power sessies zijn sessies voor deelnemers die de daarbij horende module afgerond hebben in e-learning. Tijdens de sessie gaan de werknemers aan de slag met verdiepingsopdrachten die direct uitgevoerd moeten worden. Op basis hiervan ontwikkelen wij verbeterpunten voor uw werknemers, waar in de volgende fase van e-learning meer aandacht aan besteed wordt.

Skype coaching

Skype coaching

Tijdens meerdere Skype sessies worden verbeterpunten die tijdens de power sessies zijn vastgesteld, behandeld. Er worden extra opdrachten meegegeven aan deelnemers na de power sessie en na twee weken bespreekt de trainer per deelnemer de opdrachten. Tijdens deze Skype sessies ontvangen de deelnemers persoonlijke feedback en aanvullende instructies voor de volgende power sessie.

Examen doen

Examen doen

Het ontwikkeltraject van uw werknemers heeft een doorlooptijd van 3 maanden. Wanneer het traject op zijn einde loopt wordt een examen afgenomen bij de deelnemers. Dit examen bewijst dat uw werknemers de benodigde kennis hebben opgedaan over de aangeleerde theorieën en deze daadwerkelijk kunnen toepassen in de praktijk. De deelnemers ontvangen een diploma, als zij slagen voor het examen. Wanneer een deelnemer het examen niet haalt, krijgt hij directe feedback van de trainer. Hierna krijgt de deelnemer nog twee kansen om het examen alsnog te behalen.

Monique Britstra,
HR manager, Timing

“Voor onze organisatie, met meerdere vestigingen in het land, was ik op zoek naar een ontwikkelprogramma voor onze sales medewerkers. Zo wilde ik een modulair programma voor de startende Sales Representatives, een verdiepend programma voor de Sales Executives en “het leidinggeven aan Sales” in een programma voor ons vestigingsmanagement. Appalti heeft zich in mijn zoektocht echt als partner opgesteld. Samen hebben we een e-learning programma ontwikkeld, met theorie, filmpjes en oefeningen. Dit hebben we aangevuld met vaardigheidstrainingen, die centraal in het land werden gegeven, e-coaching en training on the job. De gevorderden trainingen werden door trainers van Appalti gegeven. Het voordeel van deze aanpak is dat medewerkers niet onnodig hoeven te reizen en met behulp van hun laptop tijd en plaats onafhankelijk kunnen leren. Het voordeel was ook dat we het in onze eigen huisstijl konden koppelen aan de online Timing Academie. Appalti maakt door hun professionele houding en ervaring van verkoop weer een ambacht! En dat voor een marktconform tarief!”

Monique Britstra,